Hot: Nâng lương vị trí Giám đốc các bộ phận, áp dụng từ tháng 03/2018

admin    07/03/2018 09:07:11

Tổng giám đốc đã kí quyết định nâng lương vị trí Giám đốc các bộ phận: Kinh doanh, Marketing, Dự án và Tài chính – Kế toán.

Hôm nay (07/03), đại diện phòng TC-KT cho biết đề xuất nâng lương cho vị trí giám đốc các bộ phận ở Kim Phong Land đã chính thức được Tổng giám đốc thông qua. Cụ thể, mức lương của các đồng chí giám đốc phụ trách bộ phận: Dự án, Marketing, Kinh doanh và Kế toán trưởng sẽ có sự thay đổi rõ rệt kể từ tháng 03/2018.
Theo quyết định nâng lương vừa được ông Tăng Bá Thi – TGĐ Công ty Cổ phần Bất động sản Kim Phong ký, mức lương sau thay đổi của các Giám đốc bộ phận sẽ tăng tối thiểu 20%, tăng tối đa 50%.
Quyết định này có hiệu lực từ tháng 03/2018, thông tin chi tiết về mức lương sẽ được P. Hành chính – Nhân sự chuyển đến các cá nhân liên quan trong ngày 08/03/2018.
Được biết, kế hoạch nâng lương cho toàn thể CBNV Công ty Bất động sản Kim Phong ở các phòng, ban  đang được gấp rút hoàn thiện và sẽ sớm trình TGĐ kí trong thời gian tới.

Phòng Marketing&PR