VĂN PHÒNG CÒN TRỐNG

admin    02/08/2020 03:21:29

Văn phòng tầng 1 – Tòa nhà Đường Việt
Diện tích: 70m2
Ngay mặt tiền sảnh của tòa nhà
Miễn phí 15 ngày set up
Sử dụng nước, wifi miễn phí

Phối cảnh văn phòng