Thông báo kết luận của Chủ tịch TP Đà Nẵng về khớp nối quy hoạch, thiết kế tổng thể kè sông, kiến trúc cảnh quan dọc sông Cổ Cò

admin    07/01/2021 03:27:07

Ngày 31/12/2020, Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND-UBND TP Đà Nẵng vừa ra thông báo số 614/TB-VP về kết luận của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng liên quan đến nội dung khớp nối quy hoạch, thiết kế tổng thể kè sông, kiến trúc cảnh quan dọc sông Cổ Cò.

Theo thông báo số 614/TB-VP, vừa qua, tại cuộc họp do Ông Lê Trung Chinh – Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chủ trì, đại diện Sở Xây dựng đã có báo cáo rà soát, khớp nối quy hoạch, thiết kế tổng thể kè sông, kiến trúc cảnh quan dọc sông Cổ Cò. Cùng với đó, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng cùng các Sở Xây dựng, KH-ĐT, TN-MT, GTVT, UBND quận Ngũ Hành Sơn, các BQL dự án liên quan đã cùng đóng góp ý kiến và thảo luận liên quan đến vấn đề này.

Sau khi lắng nghe báo cáo và các ý kiến thảo luận tại cuộc họp, Ông Lê Trung Chinh đã giao Sở Xây dựng chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra, lập quy hoạch chi tiết khớp nối quy hoạch, thiết kế tổng thể kè sông, kiến trúc cảnh quan dọc sông Cổ Cò, trình phê duyệt để làm cơ sở triển khai các thủ tục tiếp theo.

Cảnh quan ven sông Cổ Cò đang thay đổi từng ngày trở thành điểm nhấn của Đà Nẵng và Quảng Nam

Theo đó, Chủ tịch TP Đà Nẵng lưu ý Sở Xây dựng một số vấn đề. Cụ thể, đối với các đoạn, tuyến kè qua khu vực do TP Đà Nẵng quản lý, đề xuất phương án, hình thức kè phù hợp, khớp nối với các dự án lân cận đang triển khai. Các đoạn, tuyến kè đi qua khu vực dự án do các Chủ đầu tư tư nhân thực hiện sẽ phối hợp với các Chủ đầu tư dự án để thống nhất hình thức kè, theo nguyên tắc đồng bộ và hạn chế ảnh hưởng đến các khu vực đã hoàn thành.

Đối với tuyến kè đoạn qua dự án Công viên Văn hóa – Lịch sử Ngũ Hành Sơn, Ông Lê Trung Chinh giao Sở Văn hóa – Thể thao phối hợp với Sở Xây dựng, BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình NN-PTNT cập nhật phương án tuyến kè vào hồ sơ điều chỉnh quy hoạch dự án Công viên Văn hóa – Lịch sử Ngũ Hành Sơn; trình Bộ VH-TT-DL theo quy định. Cần có biện pháp xử lý khớp nối, đảm bảo hài hòa, chuyển tiếp giữa các phương án kè nhằm đảm bảo mỹ quan đô thị.

Dòng sông Cổ Cò có chiều dài khoảng 28km nối từ TP Đà Nẵng đến TP Hội An

Liên quan đến nội dung độ cao đỉnh kè, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đồng ý thực hiện theo nguyên tắc lựa chọn cao độ đỉnh kè phù hợp với cao độ các công trình, dự án đã đầu tư hiện trạng có xét đến ảnh hưởng của mực nước sông Cổ Cò sau khi khơi thông.

Đồng thời, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giao Sở GTVT chủ trì, phối hợp với BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình NN-PTNT kiểm tra, nghiên cứu đề xuất việc mở rộng chiều dài cầu Biện nhằm đảm bảo không thắt nút lòng sông Cổ Cò tại khu vực và báo cáo UBND TP xem xét, quyết định trong tháng 1/2021.

Cuối cùng, Ông Lê Trung Chinh phân công Ông Lê Quang Nam – Phó Chủ tịch UBND TP thực hiện kiểm tra thực tế việc rà soát, khớp nối quy hoạch tổng thể kè sông, kiến trúc cảnh quan dọc sông Cổ Cò để chỉ đạo triển khai chủ trương nêu trên và xử lý các vướng mắc khác.

Hà Liên