Đà Nẵng muốn xây dựng dự án khu công nghệ thông tin tập trung 341ha tại Hòa Liên, trình Thủ tướng phê duyệt

admin    08/04/2019 06:27:37

Công ty CP Phát triển Khu Công nghệ thông tin Đà Nẵng cho biết, UBND TP Đà Nẵng vừa có Tờ trình số 2014/TTr-UBND ngày 1-4-2019 gửi Thủ tưởng Chính phủ về việc thành lập Khu Công nghệ thông tin tập trung – Khu Công nghệ thông tin Đà Nẵng.
Tin liên quan:

Theo Quyết định số 2407/QĐ-TTg ngày 31-12-2014 của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch tổng thể phát triển Khu công nghệ thông tin tập trung (CNTT) đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025, thành phố Đà Nẵng được phép xây dựng từ 2-3 khu CNTT tập trung.
UBND TP Đà Nẵng căn cứ tiêu chí khu CNTT tập trung theo Nghị định số 154/2013/NĐ-CP ngày 8-11-2013 của Chính phủ quy định về khu CNTT tập trung và quan điểm, yêu cầu, mục tiêu của quy hoạch này (theo Quyết định số 2407/QĐ-TTg ngày 31-12-2014 của Thủ tướng Chính phủ), chủ động đề xuất công nhận, đề xuất thành lập các khu CNTT tập trung tại địa phương.

Ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Tại tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ, UBND TP Đà Nẵng cũng cho rằng, việc xây dựng các khu CNTT tập trung là một trong những nhiệm vụ quan trọng của thành phố Đà Nẵng trong việc thực hiện chương trình mục tiêu phát triển ngành công nghiệp CNTT đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025  theo Quyết định số 392/QĐ-TTg ngày 27-3-2015 của Thủ tướng Chính phủ.
Nhằm đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp CNTT thành phố Đà Nẵng trong thời gian đến và thực hiện theo hướng dẫn của Nghị định số 154/2013/NĐ-CP, UBND TP Đà Nẵng đã hoàn thành xây dựng đề án thành lập Khu CNTT tập trung – Khu CNTT Đà Nẵng.
UBND TP Đà Nẵng trình hồ sơ đề nghị thành lập Khu CNTT tập trung – Khu CNTT Đà Nẵng, gồm: đề án thành lập và các văn bản pháp lý của Khu CNTT Đà Nẵng, để Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.
Dự án Khu CNTT tập trung Đà Nẵng (xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang) có tổng diện tích 341ha và tổng vốn đầu tư hạ tầng kỹ thuật 2.744 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn 1 của dự án có diện tích 131ha và vốn đầu tư 1.062 tỷ đồng, được thi công từ năm 2013 đến nay, đã hoàn thành 96% khối lượng thi công và đã khánh thành vào ngày 29-3 vừa qua.
Hiện nay, hạ tầng kỹ thuật của dự án đã sẵn sàng đón doanh nghiệp vào đầu tư. Theo báo cáo của công ty, dự án Khu Công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng có tổng diện tích 341ha và tổng vốn đầu tư hạ tầng kỹ thuật 2.744 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn 1 của dự án có diện tích 131ha và vốn đầu tư 1.062 tỷ đồng, được thi công từ năm 2013, đến nay đã hoàn thành 96% khối lượng thi công và khánh thành vào ngày 29/3 vừa qua. Hiện nay, hệ thống cấp điện tại dự án đã được đấu nối với trạm điện 110kV của Khu Công nghệ cao.
Việc UBND TP Đà Nẵng trình Thủ tướng Chính phủ thành lập, công nhận dự án là Khu CNTT tập trung còn nhằm mục đích để doanh nghiệp đầu tư vào dự án được hưởng các chính sách ưu đãi của Chính phủ theo Nghị định số 154/2013/NĐ-CP và các văn bản pháp luật khác.
Mới đây, Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Lê Minh Trung chủ trì buổi làm việc giữa đoàn giám sát HĐND thành phố với Công ty CP Phát triển Khu Công nghệ thông tin Đà Nẵng về công tác quy hoạch, đầu tư, quản lý hiệu quả hoạt động của dự án Khu Công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng.
Ảnh mang tính chất minh họa

UBND TP Đà Nẵng giao Ban Pháp chế rà soát, giám sát và có kiến nghị về xây dựng cơ chế ưu đãi cho các doanh nghiệp đầu tư vào Khu Công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng; Ban Kinh tế – Ngân sách giám sát về kiến nghị công ty được giao đất để thi công giai đoạn 2 của dự án; Ban Đô thị trao đổi với Sở Giao thông vận tải về thời gian đưa vào vận hành tuyến xe buýt từ trung tâm thành phố đến Khu Công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng và Khu Công nghệ cao để thuận tiện cho các kỹ sư, công nhân đến làm việc và tạo môi trường xúc tiến, kêu gọi đầu tư.
Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Lê Minh Trung cũng đề nghị Công ty CP Phát triển Khu Công nghệ thông tin Đà Nẵng thông tin thêm những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị để thành phố có hướng tháo gỡ, giải quyết.

Nam Phong

Theo Nhịp sống kinh tế