8 quy tắc giới chuyên nghiệp sử dụng điện thoại

admin    28/08/2017 15:12:43

Ngày nay, chúng ta có thể sử dụng điện thoại di động để kết nối với bất kỳ ai, bất kỳ lúc nào và bất kỳ đâu, nhưng điều này không có nghĩa là nên sử dụng điện thoại ở mọi lúc, mọi nơi.
Dưới đây là những điểm quan trọng nhất về phép sử dụng điện thoại được tác giả Barbara Pachter đưa ra trong cuốn “The Essentials of Business Etiquette” (Những quy tắc xã giao kinh doanh cần thiết).