Kim Phong Story: Cú bứt phá thúc đẩy thị trường từ lễ mở bán Sunview & Grandriver City

admin    17/09/2018 12:22:20

Ngày 15/9, Lễ mở bán 2 dự án SunviewGrandriver City đã diễn ra thành công tốt đẹp với 98% sản phẩm giao dịch. 
Tin liên quan: 


Thiết kế : Đinh Thị Bình 

Nội dung: Phan Diệu