Thẻ: Tìm kiếm khách hàng hiệu quả

Infographic: 5 kênh tìm kiếm khách hàng hiệu quả của tư vấn viên bất động sản.

Thời đại công nghệ số, các nhân viên sale bất động sản có thêm một lợi thế để tiếp cận khách hàng, nhưng sử dụng các kênh công cụ như thế nào để tìm kiếm khách hàng hiệu quả nhất?