Thẻ: thưởng thi đua kinh doanh

Kim Phong Land công bố loạt giải thưởng thi đua 2018

Các chính sách thưởng thi đua sẽ căn cứ vào tình hình hoạt động của từng năm và theo hướng tối đa hóa lợi ích cho CBNV, đây là lời tri ân sâu sắc và thiết thực nhất cho những nỗ lực đóng góp của CBNV