Thẻ: thưởng nhân viên

Thời Báo Ngân Hàng đưa tin về quyết định thưởng nóng CBNV của Kim Phong

Không chỉ vậy, sau trận thắng, công nhân viên Kim Phong Land còn tập trung lại để cùng đi... ăn mừng và tất nhiên mọi chi phí đều do công ty trả.