Thẻ: thành phố của những cây cầu

Đà Nẵng cất cánh bằng chiến lược “hạ tầng đi trước một bước”

Nhờ sự đột phá hạ tầng mà Đà Nẵng đã giải phóng ra một lượng đất đai rất lớn để phát triển không gian đô thị và tạo ra những tiền đề phát triển trong tương lai.