Thẻ: so sánh bản thân với người khác

Căn bệnh so sánh bản thân với người khác và niềm tin vào chính mình!

Ai cũng có một giá trị riêng, thay vì so sánh mình với người khác, hãy sống đúng với những giá trị mà mình tin tưởng.