Thẻ: quan li

Trưởng phòng kinh doanh

Do nhu cầu mở rộng công ty và các dự án bất động sản, Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Kim Phong (Kim Phong Land) cần tuyển: Vị trí: Trưởng phòng Kinh doanh Số lượng: 5 Mô tả công việc: Tìm kiếm, tư vấn khách hàng và bán các sản phẩm bất động sản củɑ công ty. Marketing online & offline để tìm kiếm và xây dựng mối quan hệ khách hàng. Ϲhăm sóc khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm nă