Thẻ: nông thông mới

Quảng Nam: “Cú hích” từ việc xây dựng khu dân cư kiểu mẫu

Sau hơn một năm triển khai xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu (KDCNTMKM), tỉnh Quảng Nam đã gặt hái được khá nhiều thành công