Thẻ: kế hoạch phát triển du lịch

da-nang-chi gan 15 ty dong de phat trien du lich nam 2018

Đà Nẵng chi gần 15 tỷ đồng để phát triển du lịch năm 2018

Với nguồn kinh phí 14,4 tỷ đồng, Đà Nẵng dự kiến sẽ tập trung phát triển dịch vụ du lịch như du lịch sinh thái, làng quê, đường sông... và tăng cường quản lý cơ sở lưu trú, lữ hành.