Thẻ: huấn luyện kỹ năng

Kim Phong Land to chuc boi duong ky nang cho chuyen vien kinh doanh

Kim Phong Land tổ chức bồi dưỡng kĩ năng cho chuyên viên kinh doanh

Ra chiến trường không thể không có vũ khí và chiến lược. Nếu không “cứng” trong chuyên môn và “vững” tâm lý, các nhân viên môi giới khó lòng đạt được quả ngọt.