Thẻ: hội thảo phát triển sông cổ cò

ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam tại hội thảo “Khơi thông sông Cổ Cò đột phá mới cho phát triển kinh tế xã hội Quảng Nam và Đà Nẵng”

Chủ tịch tỉnh Quảng Nam: Phát triển sông Cổ Cò “thành một trong những con sông đẹp nhất Việt Nam”

Chủ tịch tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh: Phát triển sông Cổ Cò “thành một trong những con sông đẹp nhất Việt Nam”