Thẻ: hanh chinh

Trưởng phòng hành chính nhân sự

Do nhu cầu mở rộng công ty và các dự án bất động sản, Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Kim Phong (Kim Phong Land) cần tuyển: Vị trí: Trưởng phòng Hành chính Nhân sự. Số lượng: 1. Mô tả công việc: Quản lý, tổ chức và thực hiện các công việc hành chính, tuyển dụng, thủ tục hành chính nội bộ, pháp lý… & hỗ trợ các bộ phận trong công ty hoạt động hiệu quả. Làm việc và tham mưu trực tiếp c