Thẻ: gương thành công

Trưởng phòng tuổi 27: Thành công của bản thân có 90% nỗ lực

27 tuổi và hiện là Trưởng phòng kinh doanh ở Kim Phong Land, Trần Công Hậu được biết đến là một trong những người trẻ có năng lực bước đầu gặt hái thành công.