Thẻ: Dự án sông Cổ Cò

Bước chuyển mình của chuỗi đô thị ven sông Cổ Cò

Sự quy tụ và phát triển của hàng loạt dự án BĐS ven sông Cổ Cò đã cùng lúc giải quyết nhiều bài toán phát triển vùng đô thị tại Đà Nẵng, Quảng Nam