Thẻ: đầu tư chứng khoán

Có 3 tỷ đồng, nên đầu tư chứng khoán hay “đổ” vào đất nền?

Chứng khoán và bất động sản không chuyển động theo tuyến tính mà là theo đồ thị hình sin, cái này lên thì cái kia xuống nên nhà đầu tư phải có sự lựa chọn đầu tư vào kênh nào, tại thời điểm nào là hợp lý.