Thẻ: cuộc thi sáng tạo content

[MNYT-01] Bộ ảnh: Tuổi trẻ của tôi là đây, còn bạn?

  (Click vào ảnh để xem chi tiết thể lệ, giải thưởng cuộc thi)

Cơ cấu giải thưởng cuộc thi "Một nửa yêu thương"

Cuộc thi sẽ mang đến những giải thưởng giá trị như một sự ghi nhận, động viên đến tác giả/ nhân vật.