Thẻ: cơ hội

Môi giới bất động sản 2018: Thách thức và lối đi nào dẫn đến thành công? (P2)

Với xu hướng phát triển được dự báo vẫn theo bậc thang lên của thị trường bất động sản 2018, các chuyên viên kinh doanh hứa hẹn có được một năm ‘bội thu’ tuy nhiên vẫn còn khá nhiều thách thức.