Thẻ: chính sách đãi ngộ

CBNV Kim Phong được cấp thẻ Bảo hiểm sức khỏe "5 sao"

Bên cạnh bảo hiểm y tế, CBNV Kim Phong Land có thời gian làm việc chính thức từ 12 tháng trở lên sẽ được công ty mua bảo hiểm sức khỏe từ thương hiệu uy tín. Tin liên quan:  Kim Phong Land tổ chức định hướng chiến lược cho CBNV Khơi thông sông Cổ Cò – Khơi thông “điểm nghẽn” liên kết du lịch Đà Nẵng – Hội An Sau trầm lắng, bất động sản Đà Nẵng – Quảng Nam “nóng” trở lại Với định hướng trở

Kim Phong Land công bố loạt giải thưởng thi đua 2018

Các chính sách thưởng thi đua sẽ căn cứ vào tình hình hoạt động của từng năm và theo hướng tối đa hóa lợi ích cho CBNV, đây là lời tri ân sâu sắc và thiết thực nhất cho những nỗ lực đóng góp của CBNV