Thẻ: cảnh báo

Đà Nẵng cảnh báo việc mua bán căn hộ chung cư thuộc sở hữu Nhà nước

UBND thành phố Đà Nẵng lên tiếng cảnh báo và nghiêm cấm người dân mua bán, chuyển nhượng căn hộ chung cư thuộc sở hữu Nhà nước...