fbpx

Đi kèm với bước tiến, Kim Phong Land tìm kiếm những gương mặt vàng trong làng bất động sản để phục vụ cho những “siêu dự án” sắp tới của năm 2019.

Kim Phong Land không cam kết có thể giúp bạn đạt được mục tiêu mình đặt ra bởi diều này dựa trên sự nổ lực của các bạn. Nhưng Kim Phong Land cam kết xây dựng nên tiền đề phát triển tốt nhất cho mỗi thành viên của Đại gia đình.

ĐẶT CHỖ NHÂN SỰ VÀO CÁC VỊ TRÍ:

  • Nhân viên Hành chính Pháp chế: 1 nhân sự
  • Phó phòng Marketing & PR: 1 nhân sự
  • Nhân viên kinh doanh: 10 nhân sự
  • Nhân viên Sales Online: 10 nhân sự

*Ứng viên quan tâm vui lòng click vào trang chi tiết (1,2…) dưới đây.