fbpx

Video

KIM PHONG AWARD 2017

về kim phong land

XÂY MƠ ƯỚC - DỰNG TƯƠNG LAI
20

TỶ ĐỒNG

VỐN ĐIỀU LỆ

1000

LÔ ĐẤT

BÁN RA MỖI NĂM

10

DỰ ÁN

TRÊN KHU VỰC ĐN

300

NHÂN SỰ

DỰ ÁN TIÊU BIỂU

QUÝ ĐỐI TÁC

MUỐN ĐI XA HÃY ĐI CÙNG NHAU